Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 155 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal circa 106.000 leden. De Gereformeerde Gemeente Utrecht is op 25 mei 1925 gesticht. Bij de overheid bekend onder nr. 51, 1e afdeling C. nr. 826. De Gereformeerde Gemeente Utrecht bestaat uit 400 leden.

In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord van God centraal. In principe leidt onze eigen predikant de dienst. Gemiddeld één keer per maand is er een gastpredikant, of leidt een ouderling de dienst. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

Vanuit onze gemeente vinden naast de kerkdiensten ook andere activiteiten plaats. Kijk hiervoor bij Schepenbuurt / Leidsche Rijn.

Wilt u meer weten over onze gemeente, wat wij geloven of onze kerkdiensten? Kijk dan verder op onze website of neem contact met ons op.

ANBI

De Gereformeerde Gemeente Utrecht is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan de Gereformeerde Gemeente Utrecht kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.

De Gereformeerde Gemeenten kennen in het kader van ANBI een groepsbeschikking, bij de belastingdienst bekend onder nummer 820967257. De wettelijk verplichte ANBI-informatie van de Gereformeerde Gemeente Utrecht is te vinden op de algemene website van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten op deze website. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.

Privacyverklaring

Voor de Gereformeerde Gemeenten en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Lees hier onze privacyverklaring.