Kerkdiensten en tijden

Kerkdienst

U bent van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. De dominee legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.

Hier vindt u een liturgie (programma van een kerkdienst).

16 December 2018 13:00 uurds. W. HarinckHeilig Avondmaal
16 December 2018 18:30 uurds. W. HarinckNabetrachting Heilig Avondmaal
23 December 2018 13:00 uurds. W. Harinck
23 December 2018 18:30 uurds. W. Harinck
25 December 2018 12:30 uurds. W. Harinck,Eerste Kerstdag
25 December 2018 18:30 uurds. W. Harinck,Eerste Kerstdag
26 December 2018 09:45 uurTweede Kerstdag,Kerstfeest met de kinderen
30 December 2018 13:00 uurLeesdienst
30 December 2018 18:30 uurLeesdienst
31 December 2018 19:30 uurds. W. Harinck,Oudejaarsdienst

Bron: kerktijden.nl