ANBI

De Gereformeerde Gemeente Utrecht is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan de Gereformeerde Gemeente Utrecht kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.

De Gereformeerde Gemeenten kennen in het kader van ANBI een groepsbeschikking, bij de belastingdienst bekend onder nummer 820967257. De wettelijk verplichte ANBI-informatie van de Gereformeerde Gemeente Utrecht is te vinden op de algemene website van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten op deze website. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.