Jeugdvereniging ‘Benjamin’

Jeugdvereniging Benjamin is een vereniging voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar ( t/m groep 8). Als we bij elkaar zijn behandelen we een bijbelsonderwerp of kerk- of vaderlandse geschiedenis.  gaan we creatief aan de slag of doen we spelletjes. We komen één keer per veertien dagen op vrijdagavond bij elkaar in ons kerkgebouw. We beginnen om19.15 uur en eindigen om 21.00 uur. 

Jeugdvereniging ‘Het Kompas’

‘Het Kompas’ is een vereniging voor jongens en meisjes van 13 tot 16 jaar.  Jeugdvereniging ‘Het Kompas’ komt eenmaal per veertien dagen op vrijdagavond bij elkaar in één van de zalen van ons kerkgebouw. We beginnen om 19.15 uur en eindigen om 21.00 uur. 

Jeugdvereniging ‘Traiectum’

Jeugdvereniging ‘Traiectum’ komt regelmatig bij elkaar. Leeftijd is 16 jaar en ouder en de invullingen variëren

Vrouwenvereniging ‘Pro Ecclesia’

‘Pro Ecclesia’ is er voor alle dames uit de gemeente vanaf achttien tot in de negentig jaar. Daarom zijn de avonden heel gevarieerd. De vrouwenvereniging komt om de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavond van19.45 tot 21.45 uur in de zaal van de kerk. Elke avond heeft het Bijbellezen, een meditatie, het psalmzingen en het gebed een vaste plaats.  Daarbij proberen we samenbindend bezig te zijn bij wel en wee in de gemeente door bezoekjes bij geboorte, jubilea, ziekte, etc. 

23+vereniging ‘Vox Viva’

Vox Viva richt zich op leden van 23 tot en met 35 jaar. We komen eens in de drie weken, meestal op dinsdagavond in De Nieuwe Westerkerk, bij elkaar rond Gods Woord. Ook denken we na over maatschappelijke ontwikkelingen. 

Bijbelkring

De Bijbelkring heeft als doel om samen de Bijbel te lezen en te ontdekken wat Gods Woord ons wil zeggen. We behandelen steeds een Bijbelboek. De Bijbelkring is er voor alle leeftijden. De Bijbelkring komt eenmaal per 14 dagen op woensdagavond bij elkaar in een zaal van de kerk. We beginnen om20.00 uur en eindigen om ca. 21.30 uur.