Schepping

Wij geloven in één God, Die de hemel en de aarde in zes dagen heeft gemaakt. Dit noemen we de schepping van God. (Genesis 1 en 2)

Wij geloven dat God Zich aan ons openbaart door de schepping (Psalm 19) en door Zijn Woord de Bijbel. (2 Timotheüs 3 :16)

Verlossing

Wij geloven dat God ons het goede nieuws laat horen van verlossing door Jezus Christus. In de Bijbel staat: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’. (Johannes 3:16-18)

Dan is het belangrijk om te weten Wie de Verlosser is, waarvan en waarom we allemaal verlossing nodig hebben.

Wie

Wij geloven dat de historische persoon Jezus Christus, is de Zoon van God, volledig God en volledig mens. 

Dat Jezus Christus de Enige Weg, Waarheid en het Leven is. Dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem. (Johannes 14:6) En dat Zijn Heilige Geest licht moet geven om dit te zien. (2 Korinthe 4:6) Dit is een wonder of gave van God. (Efeze 2:8)

Jezus zei: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’. (Johannes 6:37)

Zo is dan dit geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17) 

Waarvan en waarom

Wij geloven dat de mens door ongehoorzaamheid aan God (Genesis 3), niet meer zelf in staat is om de schuld die we door deze ongehoorzaamheid aan God, kunnen betalen. (Romeinen 3 : 11, 12)

Wij geloven dat de Wet die God heeft gegeven in de Bijbel, ons laat zien dat we schuldig staan aan alle geboden en dat er vanuit ons hart blijvend verkeerde dingen komen. Wij geloven en belijden dat we een Redder nodig hebben, Die ons verlost. Klik hier Wie is God om meer te lezen.