De christelijke feestdagen laten ook zien, dat de kern van de Bijbelse boodschap is: Jezus Christus. 

In het Oude Testament wordt de Verlosser beloofd. We zien hoe God de hemel en aarde goed gemaakt heeft en hoe de geslachtslijn van Adam tot Jezus loopt.  Ook zien we in het Oude Testament de ontrouw van de mensheid en Gods verkiezende liefde, om een man en een volk te kiezen (Genesis 12:1) om tot een zegen te zijn voor de wereld. 

We zien verder dat dit volk en dus de mensheid er niets van terecht brengt. We zien dat God door middel van de offerdienst door de priesters en later door de profeten, dat God ons heen wijst naar de Messias (de Redder). 

We zien dat die Redder een Koning zal zijn (Jeremia 23:5), maar ook een Koning die uitgeroeid zal worden (Daniël 9)  en Die de verkeerdheid van Zijn volk op Zich heeft genomen (Jesaja 53) en zal opstaan uit de dood. (Psalm 16 en ook Jesaja 53:10-12). 

Met Kerst herdenken we dat Jezus Christus is geboren.
Met Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven.
Met Pasen herdenken we dat Jezus Christus na drie dagen in het graf te zijn geweest is opgestaan van de dood.
Met Hemelvaart herdenken we dat Hij in bijzijn van Zijn discipelen naar de hemel is teruggegaan.
Met Pinksteren herdenken we dat Hij Zijn Heilige Geest heeft uitgestort in mensenharten op aarde.