Advent; aftellen en uitzien

Advent is een periode van aftellen en uitzien. Het is bijna Kerst. Verlangt u ernaar? Of is het voor u aftellen en opzien tegen de Kerstdagen? Door eenzaamheid, verdriet, ziekte of rouw kan het een moeilijke tijd zijn. Waar verlangt u naar?

Met Kerst herdenken we de komst van Jezus op aarde. Dat was in het verleden.

Jezus ging na Zijn leven op aarde weer terug naar de hemel. Hij is daar nog steeds en Hij gaat door met Zijn verlossingswerk. Dat werk is om mensen te brengen van het ergste kwaad tot het hoogste geluk. Die bekering heeft elk mens nodig om in echte vrede te leven en te sterven. Verlangt u naar vrede, naar de komst van Jezus in uw hart? Dat is adventstijd in het heden.

De Heere Jezus komt terug naar de aarde. Dat is de wederkomst. Ons hele leven is een adventstijd; een periode van aftellen en uitzien naar de wederkomst van Jezus. Wij weten niet of wij dat in ons leven zullen meemaken. Wij zullen Hem ontmoeten bij ons sterven of op het moment dat Jezus weer komt. Kent u Hem als uw Verlosser?

Bijbellink: Marcus 13 vers 26: En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

Advent; uitzien naar de komst van Jezus

nl_NLDutch