Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 155 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal circa 106.000 leden.

Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, voor alle mensen de belangrijkste boodschap is. In de Bijbel maakt God Zichzelf aan ons bekend en maakt Hij ons duidelijk wat Zijn wil is.

Als gemeente en gasten komen wij twee maal per zondag bij elkaar in de Nieuwe Westerkerk in Utrecht (Eerste Westerparklaan 19). In de dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal.

De kern van de Bijbel kunt u vinden in het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 3 vers 16) “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Wilt u meer weten over wie wij zijn, wat wij geloven of onze kerkdiensten? Kijk dan verder op onze website of neem contact met ons op.

 Loop eens bij het gebouw De Hoeksteen binnen! Als de vlag uithangt is er iemand aanwezig. Het adres is Monarchvlinderlaan 200 (Hoek Maartvlinder, het Leidsche Rijn College)