Verkoop Westerkerk [persbericht]

UTRECHT De Gereformeerde Gemeente van Utrecht heeft haar kerkgebouw, aan de Catharijnekade, te koop staan. In september heeft de gemeente dit besluit genomen.

Het principebesluit tot verkoop van de Westerkerk maakt onderdeel uit van de planvorming om te verhuizen naar een ander, functioneler en onderhoudsvriendelijker gebouw. De ledenvergadering van 16 september heeft bijna voltallig ingestemd met het principebesluit om de Westerkerk, met het oog op dit voornemen, te koop te zetten.

Er zijn verschillende redenen die geleid hebben tot planvorming om de Westerkerk te verlaten en op zoek te gaan naar een andere locatie: de beperkte parkeerruimte in de nabije omgeving van de kerk; de verminderde bereikbaarheid van het centrum van Utrecht en de hoge energie- en onderhoudskosten, die voor de gemeente op lange termijn niet op te brengen zijn. Daarnaast is het gebouw, sinds de vorming van de Gereformeerde Gemeente van Houten te groot voor de Utrechtse gemeente.

De gemeente heeft het voornemen om op termijn te verhuizen naar een kleiner kerkgebouw in het westen van Utrecht, omdat de meeste gemeenteleden ten zuidwesten van het stadscentrum wonen.

De Gereformeerde Gemeente van Utrecht kocht de Westerkerk in 1966. De eerste dienst werd gehouden op 9 maart 1967. Daarvoor kwam de gemeente samen in een gebouw aan de Boothstraat.

Download persbericht: Verkoop Westerkerk – persbericht

nl_NLDutch