Grondwerk gestart

Op 21 augustus 2018 is gestart met de grondwerkzaamheden.