De Heere Jezus gaf Zelf opdracht aan de kerk om uit te gaan naar alle volken om het Evangelie te verkondigen. Dat is het zendingsbevel.
Onze kerk is hartelijk betrokken bij deze Goddelijke opdracht.
 
Leden van onze kerk (gaan) werken in het buitenland voor zending- en ontwikkelingswerk.
 
Familie Den Hartog verricht projectwerk in Malawi. Zij houden zich bezig met landbouwtrainingen en begeleiding van (wees)kinderen en jongeren. Deze projecten worden gecombineerd met bijbelstudie. 
 
Familie Kardol is bezig met taal- en cultuurstudie in Guinee met als doel het Evangelie te brengen onder de Mogofinbevolking. Voor meer info klik hier.
 
Familie Baan werkt in Ecuador in een jonge zendingsgemeente om de kerk daar te begeleiden in de weg naar zelfstandigheid. Voor meer info klik hier.
 
Het echtpaar Kroneman is lang geleden uitgezonden – in 1987 – en werkt voor verschillende bijbelvertaalprojecten. Voor meer info klik hier. https://zgg.nl/landen/indonesi%C3%AB/zendingswerkers/dick-kroneman.html