Gebouw

kerk

De Westerkerk is een monumentaal kerkgebouw uit de 19de eeuw. Dit gebouw is één van de overgebleven zaalkerken; een rechthoekig kerkgebouw. De pilaren die de gaanderijen in de kerk steunen bestaan uit een legering van zand-cement en tin. Een unieke bouwmethode voor die tijd.

Nadat op 30 oktober 1889 het besluit viel om de kerk te gaan bouwen, gaf de gemeente Utrecht op 13 juni 1890 een bouwvergunning af. Sinds 1891 is de kerk in gebruik.

In 1956 is het interieur in de kerkzaal grondig veranderd. De gaanderij kreeg triplex platen aan de voorkant en de wanden kregen één kleur. Nadat de Gereformeerde Gemeente het kerkgebouw in 1967 kocht, is de kerkzaal weer in oude glorie hersteld. Het kunstige houtsnijwerk op de gaanderij is weer zichtbaar en de wanden kregen opnieuw een nieuwe stuclaag in oorspronkelijke kleuren. Eveneens kreeg de kerk een nieuwe preekstoel, nieuwe banken en een centrale verwarming.

Bijbel

Vanaf preekstoel

De opengeslagen Bijbel is het Woord van God, ook wel genoemd de Heilige Schrift. De Heilige Geest heeft als inspirator verschillende mensen de Bijbel laten opschrijven. De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon de enige God. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het eerste deel bevat 39 boeken door profeten in het hebreeuws geschreven. De 27 boeken in het tweede deel zijn opgesteld door evangelisten en apostelen in de Griekse taal. Wij gebruiken de Statenvertaling in het Nederlands.
De Bijbel heeft een centrale plaats. Hij ligt altijd opengeslagen op de preekstoel. Tijdens de kerkdienst legt de dominee een tekstgedeelte van de Bijbel uit. Gods Woord is er voor iedereen, dus ook voor u!

Psalmen

Veel teksten uit het Bijbelboek de ‘Psalmen’ zijn berijmd, zodat zingen mogelijk is. Deze psalmen en enkele gezangen staan in de meeste Bijbels achter het Nieuwe Testament. Wij zingen uit de psalmberijming uit 1773.

Wandtekening

vissenOp de later geplaatste achterwand, onder galerij met klok, is een tafereel aangebracht van 5 broden en 2 vissen. Dit verwijst naar de geschiedenis van de wonderlijke spijziging waarbij Jezus met 5 broden en 2 vissen een grote groep mensen van 5000 man voedde (Mattheüs 14 vers 13-21 en Lukas 9 vers 10-17). Voor ons betekent dit dat de Heere Jezus Zich als ‘het Brood des Levens’ bekend wil maken. In de Bijbel wordt ‘verlangen naar God’ omschreven als ‘hongeren naar God’. Wie echt honger naar Hem heeft, zal verzadigd worden.

PsalmbordjeTekstborden

De tekstborden aan beide zijden van de preekstoel geven op volgorde de te zingen psalmen of gezangen aan en het tekstgedeelte uit de Bijbel dat tijdens de dienst centraal staat. Beide borden verschillen in de naam: A of Ω. De eerste en de laatste letter uit het Griekse alfabet. Dit verwijst naar Openbaringen 1 vers 8, waar God tegen Johannes zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Die is, en Die was en Die komen zal, de Almachtige.”

Doopvont

DopenVoor in de kerk, onder de preekstoel, staat het doopvont. Het is een grote schaal met een deksel. De handgreep op het deksel beeldt een knielend figuur uit die gedoopt wordt. Enkele malen per jaar vindt er bediening plaats van het heilige sacrament van de doop aan pasgeboren kinderen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest krijgen zij het teken van de doop op hun voorhoofd in de vorm van het water. Zoals het water het vuil afwast, zo reinigt het bloed van Jezus Christus van alle zonden. Ondanks dat wij niet leven naar het gebod van God, dat Hij in Zijn Woord ons voorhoudt, biedt God gratis vergeving aan. Een rijke boodschap!