Kerkdiensten en tijden

Kerkdienst

U bent van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. De dominee legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.

Hier vindt u een liturgie (programma van een kerkdienst).

26 November 2017 10:00 uurLeesdienst
26 November 2017 18:30 uurds. M. JoosseReguliere dienst
3 December 2017 10:00 uurLeesdienst
3 December 2017 15:30 uurds. P. MulderReguliere dienst
10 December 2017 10:00 uurLeesdienst
10 December 2017 16:30 uurLeesdienst
17 December 2017 10:00 uurds. C. G. VreugdenhilReguliere dienst
17 December 2017 18:30 uurstud. H. E. P. FortuynReguliere dienst
24 December 2017 09:30 uurds. A. B. van der HeidenHeilig Avondmaal
24 December 2017 16:30 uurds. A. B. van der HeidenNabetrachting Heilig Avondmaal
25 December 2017 10:00 uurLeesdienst
25 December 2017 16:30 uurLeesdienst

Bron: kerktijden.nl